Media

הוא יכול להחזיק ימים שלמים ללא סוללה, להציג את תמונת השטח העדכנית בתלת מימד למפקדים, לצלם, להקרין ולתקשר. ה’אול”ר’ של אגף המודיעין מאגד מגוון יכולות – וכולן ממש בכף היד של הדרג הפיקודי הנלחם כעת ברצועה