Media

הקורונה האיצה את משלוחי הרחפנים בארץ ובעולם, אבל הרגולטורים והתעשייה עדיין מחפשים פתרונות לאיום הגובר של שיבושי קליטת ה-GPS שעלול לרסק אותם במרחב העירוני ולסכן חיים.