News

חתמו על נשק אישי ועל סמארטפון: צה”ל יתחיל בקרוב להנפיק למפקדי כיתות )מ”כים( מכשירי סמארטפון, שעליהם תותקן אפליקציית מפה דיגיטלית חדשה, שתחליף את מפות הנייר. סוף־סוף הלוחמים של 2018 כבר לא יצטרכו לנווט כמו שעשו הוריהם וסביהם.

המשך קריאה