Asio LYNX on YNET

מפקד המחלקה מגולני מרים משקפת דיגיטלית וזה מה שהוא רואה בה איתורי אויב שמסתתר בשטח מאוכלס מטרות שנכנסות תוך כדי לחימה ומיקומי כוחותינו על הקרקע ובאוויר זו מערכת המעיין .

חטיבה 7 חנכה לראשונה את המשקפת הדיגיטלית החדשה

בשדה הקרב אין משחקים. הפעילות המבצעית חייבת להיות מהירה, יעילה ומדויקת, וה”שילוביות” הבין-זרועית היא קריטית להשלמת המשימה ולהצלחה במערכה. הגרסה החדשה של מערכת הצי”ד )צבא יבשה דיגיטלי( “גדעון”, ובתוכה משקפת המציאות הרבודה “מעיין”, נועדה לשפר את האלמנטים האלה בדיוק. כדי שתיכנס לשימוש בזמן הקרוב, היא עברה לראשונה טסט מקיף בתרגיל של חטיבה 7. יצאנו לבדוק.

ORIOn IDF review

orion, the digital intelligence tool, that fits everything into the plam of your hand. The function ORION provides, that wasn’t there before, is a handy, convenient easy and symple to use tool.

המשקפת הדיגיטלית החדשה של צה”ל

הגרסה החדשה למערכת השליטה בקרב נוסתה בתרגיל גדול של השריון וגולני. ה”מעיין” – משקפת דיגיטלית למפקדי המחלקות והפלוגות – תחולל מהפכה בשדה הקרב: “מנהלים צ’ט מבצעי דרך המערכת תוך כדי לחימה. זה הישג דרמטי”.

סוף עידן מפות הנייר

חתמו על נשק אישי ועל סמארטפון: צה”ל יתחיל בקרוב להנפיק למפקדי כיתות )מ”כים( מכשירי סמארטפון, שעליהם תותקן אפליקציית מפה דיגיטלית חדשה, שתחליף את מפות הנייר. סוף־סוף הלוחמים של 2018 כבר לא יצטרכו לנווט כמו שעשו הוריהם וסביהם.

תכירו את מערכת אוריון להתמצאות מוגברת בשטח

מגוון היכולות של מערכות שו”ב מהווה מכפיל כוח לדרגי הפיקוד של כוחות מתמרנים ולמפקדות. אולם לדרגי הפיקוד הזוטר, דרגי מנהלה ואחרים, וכן לשימושים אזרחיים הדורשים התמצאות מוגברת בשטח, נדרש פתרון גמיש, קל ובעיקר – מוכר לדור ה-Y שהלכה למעשה חי בתוך עולם הסמארטפונים.