מי צריך GPS

בשבועות האחרונים הסתיים ניסוי בשימוש ברחפנים בסביבה אורבנית ללא GPS. המטרה היא לבחון את היכולת של רחפנים לספק שירות בטיחותי גם כאשר יש חסימה של לוויני הניווט. תרחיש שמטריד את משרד התחבורה וגופי רגולציה רבים בעולם. הניסוי התקיים בירוחם.

Lynx – Orion System

Provides the best combination of Tactical BMS and 3D augmentation capabilities for combat soldiers. Including: Tactical BMS fully integrated with commander’s day/night HHTI. Complete mission planning and mission control for soldiers.

Lynx – Orion System

Provides the best combination of Tactical BMS and 3D augmentation capabilities for combat soldiers. Including: Tactical BMS fully integrated with commander’s day/night HHTI. Complete mission planning and mission control for soldiers.