Asio LYNX on YNET

מפקד המחלקה מגולני מרים משקפת דיגיטלית וזה מה שהוא רואה בה איתורי אויב שמסתתר בשטח מאוכלס מטרות שנכנסות תוך כדי לחימה ומיקומי כוחותינו על הקרקע ובאוויר זו מערכת המעיין.

Asio LYNX on YNET

מפקד המחלקה מגולני מרים משקפת דיגיטלית וזה מה שהוא רואה בה איתורי אויב שמסתתר בשטח מאוכלס מטרות שנכנסות תוך כדי לחימה ומיקומי כוחותינו על הקרקע ובאוויר זו מערכת המעיין .

חטיבה 7 חנכה לראשונה את המשקפת הדיגיטלית החדשה

בשדה הקרב אין משחקים. הפעילות המבצעית חייבת להיות מהירה, יעילה ומדויקת, וה”שילוביות” הבין-זרועית היא קריטית להשלמת המשימה ולהצלחה במערכה. הגרסה החדשה של מערכת הצי”ד )צבא יבשה דיגיטלי( “גדעון”, ובתוכה משקפת המציאות הרבודה “מעיין”, נועדה לשפר את האלמנטים האלה בדיוק. כדי שתיכנס לשימוש בזמן הקרוב, היא עברה לראשונה טסט מקיף בתרגיל של חטיבה 7. יצאנו לבדוק.

המשקפת הדיגיטלית החדשה של צה“ל

הגרסה החדשה למערכת השליטה בקרב נוסתה בתרגיל גדול של השריון וגולני. ה”מעיין” – משקפת דיגיטלית למפקדי המחלקות והפלוגות – תחולל מהפכה בשדה הקרב: “מנהלים צ’ט מבצעי דרך המערכת תוך כדי לחימה. זה הישג דרמטי”.

חטיבה 7 חנכה לראשונה את המשקפת הדיגיטלית החדשה

בשדה הקרב אין משחקים. הפעילות המבצעית חייבת להיות מהירה, יעילה ומדויקת, וה”שילוביות” הבין-זרועית היא קריטית להשלמת המשימה ולהצלחה במערכה. הגרסה החדשה של מערכת הצי”ד (צבא יבשה דיגיטלי) “גדעון”, ובתוכה משקפת המציאות הרבודה “מעיין”…